آنچه در این پست میخوانید

نوع و ویژگی های میکروارگانسیم های موجود در مولتی بهسیل با تعداد 10 cfu/gr

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

کاهش تجمع کادمیوم در کلیه و خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد

لاکتوباسیلوس کازئی

ترمیم زخم دستگاه گوارش و خواص ضد میکروبی بر روی انتروباکتریاسه

باسیلوس لشنی فورمیس

کاهش افلاتوکسین و تولیدکننده آنزیم‌های هضمی

استرپتوکوکوس سالیواریوس

تولید پپتیدهای ضد میکروبی

آسپرژیلوس اوریزای

تولید آنزیم‌های گوارشی

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

خواص ضد میکروبی بر روی خانواده انتروباکتریاسه ضد قارچی

ساکارومایسس سرویزیه

باندشدن و غیرفعال کردن E.coli و کوکسیدوزها و کاهش آفلاتوکسین

لاکتوکوکوس لاکتیس

فعال شدن سیستم ایمنی طیور

لاکتوباسیلوس دلبروکی

خواص ضدمیکروبی و قارچی

لاکتوباسیلوس رامنوسوس

خواص ضدمیکروبی و قارچی

انتروکوکوس فاسیوم

جلوگیری از اسهال

باسیلوس کواگولانس

کاهش تجمع کادمیوم در کلیه و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و شرایط روده

میزان مصرف:

مرغ گوشتی: 100 تا 150 گرم در تن خوراک

پولت تخم گذار و مادر: 100 تا 150 گرم در تن خوراک

مرغ تخم گذار: 75 گرم در تن خوراک

بوقلمون و شترمرغ: 200 گرم در تن خوراک

آبزیان: 200 گرم در تن خوراک