آنچه در این پست میخوانید

مقدمه ای بر فیتاز میکروتک 10000:

کاربرد تجاری آنزیم فیتاز به عنوان یک افزودنی خوراکی در تغذیه حیوانات تک‌معده‌ای به امری متداول و مقبول تبدیل شده است. این آنزیم با هدف افزایش بازده استفاده از فسفر موجود در خوراک‌های گیاهی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش اثرات ضدتغذیه‌ای اسید فیتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فیتاز میکروتک 10000 فراورده‌ای است که با اتکا به فناوری‌های پیشرفته و بهره‌گیری از علم بیوانفورماتیک، دستکاری‌های مولکولی، غربالگری با توان عملیاتی بالا و تکنولوژی تخمیر مایع تولید می‌شود. میکروتک، نوعی فیتاز نسل چهارم، برگرفته از باکتری اشریشیاکلی و بیان شده بر روی مخمر پیکیا پاستوریس می‌باشد. این محصول از مقاومت قابل توجهی در برابر درجه حرارت‌های بالا و محیط‌های اسیدی برخوردار بوده و سازگاری زیادی با pHهای مختلف نشان می‌دهد.

تعریف فعالیت فیتاز

یک واحد فعالیت فیتاز معادل مقداری از آنزیم است که در هر دقیقه، 1 میکرومول فسفر معدنی را از محلول 0/0051 مولار فیتات سدیم در دمای °37 سانتی گراد و pH=5/5 آزاد نماید.

ویژگی ها:

آزمون مقاومت حرارتی

فیتازهای نسل چهارم از مقاومت حرارتی عالی و طراحی پیشرفته‌ای برخوردارند؛ فیتاز میکروتک 10000 نیز از این قائده مستثنی نبوده و پس از قرار گرفتن در معرض حمام آب گرم °75 تا °80 به مدت 5 دقیقه، هیچ گونه افتی در فعالیت آن مشاهده نشد. پس از قرار گرفتن در حمام آب °85 به مدت 5 دقیقه، فعالیت نسبی فیتاز میکروتک بالای %85  بوده است.

ماندگاری طی فرایند پلت کردن خوراک

نرخ ماندگاری فیتاز میکروتک 10000 پس از فرایندهای پخت و تولید پلت، حدود 82 تا 98 درصد بوده است.

دامنه گسترده پایداری و سازگاری به pH

سازگاری فیتاز میکروتک 10000 به دامنه گسترده‌ای از (2 تا 12)، فعالیت آنزیمی آن در دستگاه گوارش حیوانات تک‌معده‌ای را تضمین می‌کند.

دامنه pH بهینه برای فعالیت فیتاز میکروتک 3 تا 5/5 می‌باشد.

پایداری فیتاز میکروتک در برابر پروتئازها و یون‌های مختلف

نرخ ماندگاری فیتاز میکروتک هنگام قرار گرفتن در معرض آنزیم‌های پپساز (پپسین) و تریپسین (به مدت 120 دقیقه)، به ترتیب حدود 96/7 و 98/8 درصد برآورد شده است. این یافته‌ها پایداری بالای فیتاز میکروتک در برابر آنزیم‌های پروتئاز را مورد تأیید قرار می‌دهند. بعلاوه، فیتاز میکروتک پایداری بالایی را در محلول‌های حاوی 14 یون مختلف از خود نشان داده است.

سینتیک فیتاز میکروتک 10000:

جهت مشاهده کاتالوگ ورق بزنید

معرفی شرکت وی تی آر – VTR