آنچه در این پست میخوانید
مگاباند یک ترکیب با دو ویژگی منحصر به فرد پلت بایندری و توکسین بایندری می باشد. مگاباند از ترکیبات آلومینوسیلیکاته با فرآوری خاص تولید می شود. مواد اولیه(ترکیبات آلومینیوم سیلیکاته)مورد استفاده در تولید مگاباند پس از بررسی های دقیق در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای انتخاب شده است. مکمل شدن خاصیت بالای سموم قارچی (بویژه آفلاتوکسین) و ویژگی پلت بایندری مگاباند از دلایل منحصر به فرد بودن این محصول می باشد.
 

ویژگی توکسین بایندری مگاباند بر اساس پژوهش های علمی انجام شده:

افزایش جذب آفلاتوکسین B1 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از ترکیبات آلومینیوم سیلیکاته(مجتهدی، رساله ی دکتری، 1392)
مقایسه جذب آفلاتوکسین B1 توسط مگاباند، 16 نمونه آلومینیوم سیلیکاته و همچنین جاذب تجاری آمریکایی میلباند در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که در بین تمام نمونه ها، مگاباند آفلاتوکسین بیشتری را جذب می کند(سلحشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1396)
کاهش انتقال آفلاتوکسین B1 از خوراک به شیر و کاهش غلظت آفلاتوکسین M1 شیرگاوهای شیرده هلشتاین(مجتهدی، رساله ی دکتری،1392)
افزودن مگاباند باعث بهیود مصرف خوراک و رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین شد(سلحشور،پایان نامه کارشناسی ارشد،1396)
 

تحقیقات علمی انجام شده در شرکت دانش بنیان مگافرآور:

تعیین مشخصات جاذب های نانو ساختار و نانو حفره بنتونیت و بررسی کارایی آن ها جهت سمیت زدایی آفلاتوکسین در شرایط برون تنی و درون تنی(مجتهدی، رساله ی دکتری،1392)

تاثیر فرآوری فیزیکوشیمیایی جاذب های آلومینیوم سیلیکاته نانو ساختار بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین B1 (کیهانی یزدی، پابان نامه کارشناسی ارشد،1395)

بررسی کارایی جاذب های معدنی استان خراسان جنوبی بر سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 در شرایط برون تنی و درون تنی(سلحشور،پایان نامه کارشناسی ارشد،1396)

ویژگی های پلت بایندری مگاباند بر اساس پژوهش های علمی انجام شده:

افزایش 7-6 درصدی شاخص پایداری پلت در جیره‌ی جوجه‌های گوشتی حاوی 5 درصد ضایعات کشتارگاهی طیور با افزودن 1/5 درصد مگاباند(چوپانی،پایان نامه کارشناسی ارشد،1398)

کاهش مدت زمان فرآیند تولید پلت با افزودن مگاباند(موسوی اسقیوخی، سمینار دانشگاهی،1396)

کاهش آمپر ثابت دستگاه، مدت زمان فرآیند پلت و مقدار خاکه پلت با افزودن 3 درصد مگاباند به جیره ی جوجه های گوشتی حاوی 10 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی(چوپانی، پایان نامه کارشناسی ارشد،1398)

افزایش شاخص پایداری پلت(PDI) با افزودن 1 تا 2 درصد مگاباند به خوراک جوجه های گوشتی(محمدیان، پایان نامه کارشناسی ارشد،1394)

 

مقدار مصرف:

گاو شیری: 1 تا 3 درصد کنسانتره

گوسفند و شتر: 1 تا 3 درصد کنسانتره

جوجه های گوشتی: 0/5 تا 2 درصد جیره

خوراک آبزیان: 1 تا 3 درصد جیره

جهت مشاهده کاتالوگ ورق بزنید