آنچه در این پست میخوانید

بهسام دارای دیواره سلولی ساکارومایسس سرویزیه و لاکتوباسیل های گرم مثبت می باشد که حاوی نسبت های مناسبی از اغلب الیگوساکاریدها مانند فروکتوالیگوساکاریدها،گلوکوالیگوساکاریدها،مانان الیگوساکارید،اینولین ها و بتادی گلوکان می باشد.

فروکتوالیگوساکارید:

به عنوان منبع کربوهیدراتی برای میکروارگانیسم های مفید مورد استفاده قرار می گیرند و سبب رشد و تکثیر این میکروارگانیسم ها در روده طیور و آبزیان می شوند.

مانان الیگوساکارید:

خاصیت باند شدن انتخابی با میکروارگانیسم های بیماری زا را دارند و از طریق باند شدن با فیمبریای این نوع باکتری ها

مانند: سالمونلا،E.coli و کلستریدیا) مانع چسبیدن آنها به مخاط روده شده و در نتیجه باعث دفع باکتری های مضر از دستگاه گوارش می شوند.

1 و 3 دی گلوکان:

با داشتن توانایی عبور از سلول های روده می تواند باعث فعال نمودن ماکروفاژها و در نتیجه باعث افزایش فعالیت فاگوسیتی و تولید

سیتوکینها شده و قدرت دفاعی بدن را تقویت نماید.

اینولین :

فاکتور رشد مناسب برای باکتری های لاکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم هستند.

میزان مصرف :

مرغ گوشتی و تخم گذار: 200 گرم در تن دان

آبزیان : 300 گرم در تن خوراک

بوقلمون و شترمرغ: 300 گرم در تن خوراک

دام : 500 گرم در تن خوراک

جهت مشاهده کاتالوگ ورق بزنید