آنچه در این پست میخوانید

پروبیوتیک

میکرو ارگانسیم های زنده ای هستند که در صورت تجویز در مقادیر کافی اثرات مثبتی را بر سلامت حیوان میزبان برجای می گذارند.

پروبیوتیک های موجود در مولتی بهسیل دامی

باسیلوس سابتیلیس

باسیلوس لشنی فورمیس

لاکتوباسیلوس پلانتاروم

لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس

لاکتوکوکوس لاکتیس

انتروکوکوس فاسیوم

استرپتوکوکوس سالیواریوس

آسپرژیلوس اوریزای

ساکارومایسس سرویزیه

لاکتوباسیلوس رامنسوس

سازوکار اثر مولتی بهسیل در دام های نشخوارکننده

کاهش تجزیه پروتئین در شکمبه، تحریک تولید پروتئین میکروبی و بهبود بازده استفاده از منابع ازت جیره

کاهش تولید متان بعنوان آلاینده محیط زیست

اصلاح فرایند تخمیر در شکمبه، افزایش گوارش پذیری مواد مغذی و کمک به هضم سلولز

تعدیل میکرو فلورای دستگاه گوارش و تثبیت سطح pH و لاکتات در شکمبه و کمک به پیشگیری از اسیدوز شکمبه ای تحت بالینی

تحریک اشتها و عملکرد رشد در حیوانات پرواری

خنثی کردن اثر سموم موجود در دستگاه گوارش و خوراک

کاهش احتمال وقوع عفونت های دستگاه گوارش

تحریک و تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت میزبان در برابر بیماری ها

 

مقدار و روش مصرف

گوساله شیرخوار 2 تا 3 گرم به ازای هر راس در روز

گوساله پرواری 3 گرم به ازای هر راس در روز

گاو شیری 3 تا 4 گرم به ازای هر راس در روز

بز و گوسفند 2 گرم به ازای هر راس در روز

بره و بزغاله 1 گرم به ازای هر راس در روز

در شرایط استرس، اسهال، واکسیناسیون رشد ضعیف، مقدار مصرف دو برابر شود.

بسته بندی

سطل های پلاستیکی 20 کیلویی

شرایط نگهداری

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

جهت مشاهده کاتالوگ ورق بزنید