ارتباط با ما ۰۹۱۲۸۹۳۲۰۹۷
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

کنجاله سویا «استاندارد طلایی» خوراک های پروتئینی مورد استفاده در تغذیه دام، طیور و آبزیان به شمار میرود.

این کنجاله از پروفیل اسیدهای آمینه ایده آلی برخوردار بوده و از این منظر، به عنوان مکمل دانه های غلات در فرمولاسیون جیره عمل میکند، به طوریکه متیونین تنها اسیدآمینه محدود کننده جیره های معمول طیوراست. کنجاله سویا حدود دو سوم منابع پروتئینی مورد استفاده در تغذیه حیوانات مزرعه ای را به خود اختصاص می دهد.

حدود ۶۶ درصد کل پروتئین جیره های طیور از کنجاله سویا منشأ میگیرد.

امروزه به لطف تولید صنعتی و اقتصادی اسیدهای آمینه، ساخت خوراک های نسبتا ساده مبتنی بر ذرت و کنجاله سویا همراه با مکمل های معدنی، ویتامینی و اسیدهای آمینه سنتتیک توسط کارخانجات تولید خوراک امکانپذیر شده است.

مواد خوراکی که در مقادیر زیاد و در مقیاس صنعتی در تغذیه حیوانات مزرعه ای مورد استفاده قرار می گیرند میبایست از ویژگی های زیر برخوردار باشند:

۱ -یک یا چند ماده مغذی ضروری با زیست فراهمی مطلوب را در جیره تأمین نمایند.

۲ -تهیه و مصرف آنها به راحتی امکان پذیر بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد به نحوی که امکان استفاده مداوم از آنها در مقادیر بالا، وجود داشته باشد.

۳ -فاقد مقادیر چالش برانگیز ترکیبات ضدتغذیه ای یا سمی باشند.

کاتالوگ محصول: